Hibrit/Entegre Sistemler

Yıllardır, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından bir arada enerji elde etmek için çeşitli zorluklarla karşılaşılıyordu. Jeotermal enerji santraline rüzgar türbininden enerji sağlamak oldukça mantıklı görünüyor.

Rüzgar türbininden kWh enerji erişimi izni elde etmek istediğinizde durum başka bir hal alıyor ve engelleniyor.

Jeotermalde enerji tüketimini azaltmaya ihtiyacımız var ve bu, güneş hücresi entegresi ile yaz boyunca fazlasıyla yapılabilir.

Piyasada mevcut olan yeni kontrol cihazları jeotermalin minimum enerji kullanımını garantiye almada yardımcı olabilir. Dolayısıyla cihaz, sadece kolektör yeteri kadar ulaştıramadığı zaman kullanılıyor.

Ekonomi, böylelikle, meskene ait rüzgar/jeotermal enerjiye makul ve kıyaslanabilir hale geliyor.

Nitekim, şimdi fosil yakıt kullanımını değiştirmek için resmi destek almak mümkün. Danimarka’nın yüzde otuz sekize yakını, umumi tedarik olan bölgesel ısıtmadan yararlanamıyor.

Victor Enerji Ltd. eviniz için bu gibi çözümler sunuyor.

Hybrid 9

 

 

Büyük ölçekli projeler için, Video Danimarka Ulusal Enerji Planı izlemek lütfen

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.